Webbinarium: Klövviltsförvaltning, viltfoder och skogsbruk


Onsdag den 24 januari kl. 19:00 – 20:30

OBS! Anmälan krävs för att få länk!

Håkan Johansson, Jägarförbundet presenterar våra 4 klövvilt och deras likheter/olikheter i sitt sätt att leva
Stefan Persson, Viltförvaltningsledare region Väst, Södra skogsägarna presenterar klimatanpassning och viltanpassad skogsskötsel

Anmäl dig här

Vi använder oss av Zoom