Landshövding Lars Bäckström får årets Strandskata

Naturskyddsföreningen i Bohuslän har tilldelat landshövding Lars Bäckström föreningens hederspris “Strandskatan”. Motiveringen lyder: ”För hans konsekventa och rakryggade försvar av strandskyddet som har avgörande betydelse för att Bohusläns kust även i framtiden skall förbli opåverkad av kortsiktig exploatering. Hans agerande ligger helt i linje med de principer som ingår i den allemansrätt som är en av […]

Läs mer

Förvaltningen av Västerhavets vattendistrikt – svar på samråd

Naturskyddsföreningarna i Västsverige har skrivit ett gemensamt svar på Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021. Samrådshandlingarna hittar du på Vattenmyndigheten Västerhavets hemsida. Här kan du läsa våra svar: Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Sammanställning per åtgärdsområde Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Kinnekullebanan

Miljöanpassa Kinnekullebanan och se att naturvärden inte bara är en fråga om enskilda träd – det är några av synpunkterna vi har angående Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan. Här hittar du hela vårt svar på remissen! Underlaget från Trafikverket hittar du här.

Läs mer

Tafsa inte på strandskyddet!

”Utökat strandskydd slår ut jobb skriver LRF och Företagarna i Bohusläningen 13 oktober och förebådar att ren misär hotar Bohuskusten. Detta är ju rent larv.” Det skriver Strandskyddsnätverket i gårdagens debattartikel i Bohusläningen. Läs hela artikeln här: http://bohuslaningen.se/asikt/debattochinsandare/1.3508115-tafsa-inte-pa-strandskyddet-          

Läs mer

Har du hört talas om fågelfotsmossa?

Då ska du svara på den här remissen! På uppdrag av Naturvårdsverket tar Länsstyrelsen Värmland fram ett nationellt åtgärdsprogram för bevarande av fågelfotsmossa. Remissversion av åtgärdsprogrammet hittar du här nedanför, liksom all övrig information du behöver. Sista svarsdag är söndagen den 26 oktober.   ÅGP Fågelfotsmossa remissversion 140924 Lst remissmissiv 140924 NV_missiv till remiss   […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Väst miljökollar kandidaterna i regionvalet

Den 20 augusti presenterar Naturskyddsföreningen i Väst undersökningen Miljökollen. Här lyfter vi fram de kandidater till regionfullmäktige som lovar att rösta för miljöbra alternativ de kommande fyra åren. –          Miljöförstöring ligger i topp om man ser till vad svenskar oroar sig mest över. Ändå märks det inte i politiken, säger Ulla Kjellander, ordförande i Skaraborgs […]

Läs mer

Kraftledning Skogssäter-Stenkullen

Naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän och Norra Älvsborgs har den 21 mars 2014 inlämnat gemensamma synpunkter på samrådsunderlaget för planerad 400 kV-ledning mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen. Yttrandet hittar du här!

Läs mer