Natursnokarna Väst

Här hittar du information om Natursnokarnas verksamhet i Västsverige.

De ideella ledarna i Naturskyddsföreningens kretsar bygger själva upp sin verksamhet kring lust, kunskap och intresse tillsammans med barnen. På den här sidan hittar du information om vad som händer i regionen framöver, men också material och information du kan behöva om du är ledare eller själv vill starta en Natursnoksgrupp.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Maja Ryberg, 0723-09 79 89, maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se.