Martin Jentzen – Naturnära skogsbruk och skogsekologi – Digital föreläsning 7/4

Obs anmälan krävs! En föreläsning om ekosystembaserat skogsbruk och skogsekologi. Naturnära skogsbruk – vad är det och varför? Är hyggesfritt skogsbruk lösningen på skogsbrukets utmaningar? Skaderisker och tänkbara ekonomiska utfall för skogsägarna. Martin Jentzen, skogsingenjör SLU 2002, jobbar som rådgivare och föreläsare inom skogsekologi och naturnära skogsbruk Han är medförfattare till boken Skogspraktikan som han […]

Läs mer

Skicka tusen brev till våra ansvariga politiker!

Till alla naturvänner Skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden vilket har lett till att Sveriges skogsekosystem nu befinner sig i slutfasen av en total ekologisk landskapsomvandling. Vi är många som under alltför många år har dokumenterat hur skogsbruket tillåts avverka skyddsvärda skogar och utarma våra skogsekosystem. Det är tydligt att skogsbruket inte är hållbart, […]

Läs mer

Skogens roll och funktion ur ett klimatperspektiv – Digital skogsföreläsning med Torbjörn Skytt 24/3

Hej! Naturskyddsföreningen Väst bjuder in till ytterligare en digital skogsföreläsning! Skogen har hamnat i fokus i klimatdebatten för sin potential att minska koldioxidhalten i atmosfären, men också genom att ge produkter som i sin tur ersätter produkter baserade på fossilt kol. I samhällsdiskussionen ser vi att olika intressenter har olika ståndpunkter om hur skogen gör […]

Läs mer

Nominera årets slåtterängsskötare!

För att uppmärksamma de personer och föreningar som gör ett enormt arbete med att sköta ängar och sporra till fortsatta insatser kommer Länsstyrelsen att dela ut ett hederspris 2022. Du är välkommen att nominera enskilda personer, familjer eller föreningar som tar hand om en äng. Skicka ditt förslag med din motivering till landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 31 […]

Läs mer

Panelsamtal om skogen – Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen.

Välkommen till ett panelsamtal om skogen! Hur förvaltar man en skog på ett hållbart vis? Vad är en hållbar skog? Vilka är skogens viktigaste värden? Deltagare: Ann Edlund, Samordnare hållbar utveckling, Svenska kyrkan Fredrik Tengberg, Chef för egendomsenheten, Svenska kyrkan Malin Sahlin, sakkunnig inom skog på Naturskyddsföreningen Michael Nilsson, Ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda Svenska […]

Läs mer

Skogens vatten 24/2 – Hållbart skogsbruk och hur man återväter i praktiken. Digital föreläsning.

OBS anmälan krävs! Naturskyddsföreningen bjuder in till en digital föreläsning om skogens vatten och våtmarker. Den här kvällen gästas vi av Stefan Anderson, mark och vattenspecialist från Skogsstyrelsen och David Tverling, projektledare Naturskyddsföreningen i Örebro. Stefan Anderson kommer tala om hur skog och vatten hör ihop. Det som händer i skogen vid sidan av vattendraget […]

Läs mer

Dags att kräva alla korten på bordet av Sveaskog

Digital föreläsning med Per Jiborn, skribent och bloggare, tidigare generalsekreterare för Naturturismföretagen och aktiv i natur – och skogsskyddsfrågor, med ett särskilt intresse för Sveaskogs ekoparker.  Anmälan krävs! Frivilliga avsättningar är en stor del av skyddet av svenska skogar. Men vad vet vi egentligen över tid om de avsatta skogarnas kvalitet och läge? Den grävande […]

Läs mer

ÄNDRAT DATUM. Föreläsning med Sebastian Kirppu 3/2. Efter 60 år av kalhyggesskogsbruk – den svenska skogens ekologiska situation.

Digital föreläsning med Sebastian Kirppu, skogsbiolog & föreläsare Anmälan krävs! Skogen i Sverige har påverkats av människan under tusentals år, särskilt i den södra halvan har förändringarna från naturskog till åkermarkslandskap gjorts för mycket länge sedan. Men den boreala skogen har aldrig varit så hårt utsatt för omformandet från naturskogslandskap till industrilandskap som de senaste […]

Läs mer

Digital föreläsning: Betydelsen av skogens vatten

OBS att anmälan krävs! Niklas Wengström, biolog på Sportfiskarna och forskarstuderande vid Göteborgs universitet kommer under kvällen berätta om skogens vatten, hur det tar sin väg genom skogslandskapet och vilka av vattnets invånare man kan stöta på under resan. Vidare kommer kvällen handla om Sportfiskarnas projekt att kartlägga och bedöma statusen på våtmarkerna i Risveden. […]

Läs mer