Remissvar på Förslag – Nationell förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025

 

 

 

 

 

Hallands Naturskyddsförening har svarat på Naturvårdsverkets remiss om förslag till nationell förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025. Du kan ta del av deras fullständiga svar här