Naturskyddsföreningen avstyrker Preems storsatsning på fossila bränslen

PRESSMEDDELANDE 2019-12-17

Preem AB har reviderat sin ansökan hos Miljööverdomstolen. Istället för att utsläppen av koldioxid skall öka med +100 % till 3,4 miljoner ton per år så skall utsläppen öka med +60 % till 2,7 miljoner ton per år.

Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening har i ett yttrande till Miljööverdomstolen avstyrkt en utbyggnad av Preems raffinaderi. Med planerad utbyggnad blir Preems raffinaderi i Lysekil Sveriges största utsläppskälla av koldioxid någonsin. Utsläpp av ännu mer koldioxid ligger dock inte i tiden.  Om Preemraff får tillstånd att bygga ut så blir det näst intill omöjligt att klara de uppsatta klimatmålen i Sverige. 

Människan påverkar klimatet alltmer. Genom utsläpp av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, så stiger temperaturen i jordens atmosfär. Halten koldioxid har på bara 200 år ökat från ca 275 ppm (miljondelar) till 410 ppm. Alltså en ökning med 50 %. En sådan snabb ökning har aldrig tidigare inträffat i jordens historia. Orsaken till att koldioxidhalten stiger beror helt och hållet på människans enorma användning av kol, olja och gas.

Preem planerar nu en storsatsning för att bygga ut nordens största raffinaderi i Lysekil. Med utbyggnaden kommer Sverige att binda sig för fossila bränslen under lång tid. Flera svårigheter kommer då att uppstå. Blanda annat kommer övergången till alternativa drivmedel att försvåras. Utsläppen av koldioxid blir även fortsättningsvis alarmerande höga. Både från råvaruled, produktionen vid raffinaderiet och konsumtionen vid användningen av de fossila drivmedlen.

Preem gör inte några juridiskt bindande åtaganden för att begränsa klimatpåverkande koldioxid. I ansökan diskuteras koldioxidlagring (CCS) på ”längre sikt” och eventuell försäljning av fjärrvärme till kranskommunerna. Problemet är dels att koldioxidlagring är kostsamt och kräver bidrag av samhället och dels att kranskommunerna Uddevalla/Trollhättan/Vänersborg redan använder förnybart eller utnyttjar spillvärme.

För att hindra fortsatt temperaturhöjning på planeten så blir allt fler länder överens om att begränsa utsläppen av koldioxid. Sveriges nuvarande regering tillsammans med EU har klart angett att vi inom 20-25 år skall bli fossilfria. Att då fortsätta att bygga ut för fortsatt användning av fossila bränslen stämmer inte med de mål som flera av världens länder har kommit överens om för att kraftigt minska klimatpåverkan.

Naturskyddsföreningen hade istället för en utbyggnad av fossila bränslen gärna sett en fullständig övergång till förnybara råvaror.

Lysekils-Munkedals Naturskyddsförening

Styrelsen genom

Inge Löfgren (ordförande)  

Tel: 0767-982233    Mail: inge.lofgren@gmail.com