Så står vi upp för en grönare framtid i Göteborg

I dag når Göteborgs stad inte upp till något av de tolv lokala miljökvalitetsmålen. Den nya översiktsplan som arbetas fram av stadsbyggnadskontoret ser inte ut att vända utvecklingen. Det är därför väsentligt att förslaget som tagits fram revideras, skriver Oskar Tagesson och Viktoria Janovskis, Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen i Göteborg lanserar i dag kampanjen Göteborg kan grönare […]

Läs mer

KD, SD, L och M har ingenting lärt om kärnkraft

Debatt Inställningen till kärnkraft och uranbrytning hos KD, SD och L i Skaraborg samt M i Västra Götaland redovisades i Skaraborgsbygden (13 december). Det är deprimerande läsning. Partiernas inställningar avspeglar total ignorans och brist på saklig grund. Årtiondens debatt och kunskapsuppbyggnad om kärnkraften tycks ha gått spårlöst förbi. Det är som om Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen avstyrker Preems storsatsning på fossila bränslen

PRESSMEDDELANDE 2019-12-17 Preem AB har reviderat sin ansökan hos Miljööverdomstolen. Istället för att utsläppen av koldioxid skall öka med +100 % till 3,4 miljoner ton per år så skall utsläppen öka med +60 % till 2,7 miljoner ton per år. Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening har i ett yttrande till Miljööverdomstolen avstyrkt en utbyggnad av Preems raffinaderi. Med […]

Läs mer

Striden om Preemraff fortsätter i Lysekil

– Ger regeringen tillstånd till Preemraffs utbyggnad kan vi glömma allt klimatarbete 25 år framåt. Det säger Inge Löfgren, ordförande i Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal som fortsätter att kämpa mot Preemraffs planer på att bygga ut. För ett år sedan gav Mark- och miljödomstolen tillstånd till utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Den planerade utbyggnaden skulle öka koldioxidutsläppen […]

Läs mer

Att värna om skogens värden

Vad betyder skogen för dig? Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, men med dagens skogsbruksmetoder som kalhygge och planteringar så hotas den svenska skogen – och gränsen för hur mycket skog vi kan avverka är nådd. Kalhyggesmetoden är en metod som hotar den biologiska mångfalden. Naturliga biotoper huggs ner och omvandlas till […]

Läs mer

Projektsprudlande i Göteborg

Lördagen den 19 september var det dags för ordentligt projektsprudleri i Göteborg. Vi började med att lära oss om Naturskyddsföreningen – hur föreningsdemokratin fungerar, vad verksamhetsriktlinjer är för något, vilka områden föreningen valt att prioritera att arbeta med och mycket mer. Efter en presentation av Studiefrämjandet och vilken hjälp vi som aktiva kan få var […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen träffar landshövdingen

Igår träffade Naturskyddsföreningens fyra länsförbund i Västra Götaland landshövding Lars Bäckström och naturvårdsdirektör Sven Swedberg för ett samtal kring aktuella naturvårds- och miljöfrågor i regionen. Bland annat diskuterades strandskyddet (såväl på land som i vatten) och den komplicerade frågan kring Vänerns vattenstånd och igenväxningen av dess stränder. Naturskyddsföreningen i Bohuslän fick även tillfälle att överlämna […]

Läs mer

Vatten, grodor och snokar = vår i Väst!

Nu finns senaste nytt från det regionala kansliet till kretsaktiva att läsa. Denna gång uppmanar vi din krets att påverka vattenförvaltningen här i Västsverige, att hjälpa grodorna och gå på kurs! Trevlig vår, och trevlig läsning! Vatten, grodor och snokar = vår i Väst! 23 april 2015 Alla nyhetsbrev hittar du här.

Läs mer

Sportlovssnokande på Ikea i Göteborg

Under sportlovet lockade Natursnokarna med pyssel på IKEA Bäckebol i Göteborg. Tillsammans gjorde vi fågelautomatare (idén snodde vi rakt av från denna artikel men Sunnesnokarna) som visade sig vara en riktigt lyckad och lagom svår aktivitet. Tillsammans med vårt quiz på vinter-i-naturen-tema öppnade den för att prata om hur djuren har det på vintern, och […]

Läs mer

Regional naturvårdskonferens i Västra Götaland

Den 11 november 2014 anordnade länsstyrelsen i Västra Götaland en regional naturvårdskonferens. Här diskuterades ekosystemtjänster ur olika perspektiv, och dagen bjöd på intressanta föreläsningar och samtal. Alla presentationer och anteckningar från gruppdiskussioner hittar du på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Pages/regional-naturvardskonferens-2014-11-11.aspx              

Läs mer