Seminarium om vattenkraften


Välkommen på ett seminarium om vattenkraften och den stora omprövningen av miljötillstånden som just nu pågår.

Vi har över 2000 vattenkraftverk i Sverige och många av dessa saknar tillstånd eller har väldigt gamla tillstånd. För att leva upp till vattendirektivets krav och förbättra miljösituationen vid kraftverken ska alla kraftverk förses med moderna miljövillkor.

I det här seminariet får du veta mer om vattenkraftens effekter på miljön, om hur omprövningsprocessen går till och ur du kan vara med och påverka.

15 september kl. 18:00 – 20:30

Första Långgatan 28 B, vån 5

Eller! Var med på länk via Zoom


PROGRAM:

Blir vattenkraften miljövänlig nu?
Vattenkraften i Sverige – hur viktig är den och hur går omprövningsprocessen för moderna miljötillstånd till?
Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten på Naturskyddsföreningen

Vattenkraften i Västra Götaland
Hur arbetar länsstyrelserna med omprövningarna och hur långt har man kommit?
Sofia Lindgren & Emma Hagström, Länsstyrelsen Västra Götaland

Fikapaus

Hur kan vi engagera oss i vattenkraftfrågan?
Workshop inklusive introduktion av Mia Svedäng

Anmälan är inget krav, men vi uppskattar om du som vill delta på plats i Göteborg anmäler dig så vi vet hur många som kommer: Anmälan

Vill du delta digitalt? Här är länken till mötet!

Här kan du läsa hela den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften

Här hittar du förteckning över prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk och kartor