Seminarium om vattenkraften

Välkommen på ett seminarium om vattenkraften och den stora omprövningen av miljötillstånden som just nu pågår. Vi har över 2000 vattenkraftverk i Sverige och många av dessa saknar tillstånd eller har väldigt gamla tillstånd. För att leva upp till vattendirektivets krav och förbättra miljösituationen vid kraftverken ska alla kraftverk förses med moderna miljövillkor. I det […]

Läs mer

Utbildning i grundläggande miljöjuridik, plan- och bygglagen samt kommunal planering

Hur kan vi använda miljöbalken som ett verktyg för att påverka beslut i kommunen, initiera tillsyn och delta i domstolsprocesser. Talerätten, dvs. miljöorganisationers möjlighet att överklaga myndighetsbeslut, är central för Naturskyddsföreningens möjligheter att delta i och påverka beslutsprocesser. Vi kommer därför noga gå igenom vilka typer av ärenden vi har talerätt i. Vi kommer också […]

Läs mer

Påverka verkligheten: en seminariedag

Välkommen på en seminariedag om Naturskyddsföreningens sakområden, varför vi fokuserar på vissa frågor och hur vi tillsammans kan arbeta för att påverka mer. Var? Göteborg: Studiefrämjandet, Falkgatan 7 Falköping: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 1 Sista anmälan 17 september. Anmäl dig till Ann-Sofie Nevalainen: ann-sofie.nevalainen@studieframjandet.se, 033-108780. Uppge vilken av dagarna du vill gå, samt eventuell specialkost, vid anmälan. Inför dagen […]

Läs mer

Fortbildning: Barnens hav

Är du lärare och vill bli bättre på att undervisa om havet? Få lite extra pepp, tips och kunskap? Kom på fortbildning i sommar! Det är svårt att undervisa om havet. Det har ibland rent praktiska orsaker – det är mycket svårare att se hur det ser ut i havet än i exempelvis skogen. Därför […]

Läs mer

Många deltog på helgens kretskonferens

I helgen, den 24-26 oktober, gick vår Kretskonferens av stapeln i Tiveden. Inte mindre än 19 kretsar och länsförbund var representerade. Det var en givande helg med trevligt umgänge, där vi bland annat fick lära oss om skogen och naturnära skogsbruk, hur situationen ser ut för rovdjuren i området, och hur länsstyrelsen arbetar med områdesskydd. […]

Läs mer

Hur mår skogen? Få reda på det och mycket mer den 16 oktober på naturum Getterön!

Anders Hejnebo från Skogsstyrelsen kommer till naturum Getterön i Varberg, torsdagen den 16 oktober kl 18.00. Han kommer att bl a ta upp följande aktuella frågor: – Hur fungerar skogsvårdslagen i stort? – Hur ökar vi mängden äldre skog? – Vilka lagar och föreskrifter styr skyddet och hänsynen till värdefull skog ur naturvårdssynpunkt? Vi hoppas även […]

Läs mer