Utbildning i grundläggande miljöjuridik, plan- och bygglagen samt kommunal planering

Hur kan vi använda miljöbalken som ett verktyg för att påverka beslut i kommunen, initiera tillsyn och delta i domstolsprocesser. Talerätten, dvs. miljöorganisationers möjlighet att överklaga myndighetsbeslut, är central för Naturskyddsföreningens möjligheter att delta i och påverka beslutsprocesser. Vi kommer därför noga gå igenom vilka typer av ärenden vi har talerätt i. Vi kommer också […]

Läs mer

Projektsprudlande i Göteborg

Lördagen den 19 september var det dags för ordentligt projektsprudleri i Göteborg. Vi började med att lära oss om Naturskyddsföreningen – hur föreningsdemokratin fungerar, vad verksamhetsriktlinjer är för något, vilka områden föreningen valt att prioritera att arbeta med och mycket mer. Efter en presentation av Studiefrämjandet och vilken hjälp vi som aktiva kan få var […]

Läs mer

Påverka verkligheten: en seminariedag

Välkommen på en seminariedag om Naturskyddsföreningens sakområden, varför vi fokuserar på vissa frågor och hur vi tillsammans kan arbeta för att påverka mer. Var? Göteborg: Studiefrämjandet, Falkgatan 7 Falköping: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 1 Sista anmälan 17 september. Anmäl dig till Ann-Sofie Nevalainen: ann-sofie.nevalainen@studieframjandet.se, 033-108780. Uppge vilken av dagarna du vill gå, samt eventuell specialkost, vid anmälan. Inför dagen […]

Läs mer

Utveckla ditt snokande – gå på kurs!

Är du sugen på att ta ett kliv till i ditt Natursnokande? För dig ordnas en helgutbildning med övernattning i Partille den 10-11 oktober 2015. Syftet är att inspirera till att fortsätta leda en Snokgrupp, och tonvikten kommer att ligga på det egna ledarskapet. Vi fördjupar oss i guideteknik och pedagogik, och du kommer att […]

Läs mer

Fortbildning: Barnens hav

Är du lärare och vill bli bättre på att undervisa om havet? Få lite extra pepp, tips och kunskap? Kom på fortbildning i sommar! Det är svårt att undervisa om havet. Det har ibland rent praktiska orsaker – det är mycket svårare att se hur det ser ut i havet än i exempelvis skogen. Därför […]

Läs mer

Vatten, grodor och snokar = vår i Väst!

Nu finns senaste nytt från det regionala kansliet till kretsaktiva att läsa. Denna gång uppmanar vi din krets att påverka vattenförvaltningen här i Västsverige, att hjälpa grodorna och gå på kurs! Trevlig vår, och trevlig läsning! Vatten, grodor och snokar = vår i Väst! 23 april 2015 Alla nyhetsbrev hittar du här.

Läs mer

Träff för starkare kretsar – OBS flyttat till april!

******************************************************************************************* OBS inställt – nytt datum i april kommer! Vi har beslutat att flytta fram träffen för starkare kretsar till april. Det är ett viktigt ämne och många är intresserade av att vara med i diskussionen, men tyvärr har vi inte lyckats få ut informationen om träffen till intresserade i tillräckligt god tid. Vi återkommer […]

Läs mer

Medlemsträff: Ny skogspolitik!

Det är dags att tänka nytt och för framtiden. Vi vill ha ett skogsbruk som tar hänsyn till skogens alla värden. Halva Sverige är täckt av skog, och hur den hanteras berör hela folket. Sverige är värt en ny skogspolitik! När? Den 2 december kl. 17.45 -20.45. Var? Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg Under kvällen diskuterar […]

Läs mer

Natursnoksledarkurs i Borås

Vill du få barn att upptäcka naturen? Om JA – då ska du bli Natursnoksledare! Den 11-12 oktober erbjuder Naturskyddsföreningen en kurs för dig som vill bli ledare för Natursnokarna – Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Du lär dig att leda övningar tillsammans med andra. Vi leker lekar och testar utrustning. Vi använder elden för att […]

Läs mer

Kurs för Natursnoksledare, Fristad den 11-12 oktober

Välkommen till Fristad den 11-12 oktober! Då genomför Naturskyddsföreningen en kurs för dig som vill bli ledare för Natursnokarna – Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Du lär dig att leda övningar tillsammans med andra. Vi leker lekar och testar utrustning. Vi använder elden för att göra fika och pratar om hur vi bäst startar och driver […]

Läs mer