Utbildning i grundläggande miljöjuridik, plan- och bygglagen samt kommunal planering

Hur kan vi använda miljöbalken som ett verktyg för att påverka beslut i kommunen, initiera tillsyn och delta i domstolsprocesser.

Talerätten, dvs. miljöorganisationers möjlighet att överklaga myndighetsbeslut, är central för Naturskyddsföreningens möjligheter att delta i och påverka beslutsprocesser. Vi kommer därför noga gå igenom vilka typer av ärenden vi har talerätt i. Vi kommer också prata om plan – och bygglagen och kommunal planering. Utbildningen innehåller även ett block med praktiska exempel och det kommer att finnas gott om tid för frågor och diskussioner.

Varmt välkomna hälsar juristerna på rikskansliet Rebecca Nordenstam och Lena Lidmark

Var och när?

Söndagen den 4 februari i Göteborg kl. 14 – 17, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg

OBS att utbildningen i Göteborg är full och det går inte längre att anmäla sig dit. Det finns fortfarande platser kvar i Falköping!

Måndagen den 5 februari i Falköping kl. 17:30 – 20:30, Järnvägsgatan 1, 521 33 Falköping

Utbildningen är kostnadsfri, vi bjuder på fika och frukt.

Anmälan till Falköping görs via länken: https://naturskyddsforeningen.wufoo.eu/forms/x1qam4k51res7yv/

Reseersättning: för ev. reseersättning kontakta din lokala krets.

Vid eventuella frågor kontakta Kansli Väst: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se